Presentació

La Fundació Agustí Asensio, dins el marc del seu objecte fundacional: treballar per la paraula, la comunicació i la creació, presenta el projecte Club de Lectura Més enllà i més endins adreçat a infants de l’etapa d’infantil i primària de l’escola pública per complementar i enriquir el Pla d’Impuls a la Lectura engegat pel Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i que es duu a terme des de fa diversos anys a molts centres escolars de primària i secundària.

Motivació

Per a la Fundació, la literatura és font de coneixement perquè conté tots els elements necessaris per a fomentar l’esperit crític, la capacitat d’anàlisi, de contrast i de reflexió: idees, conceptes, paraules, emocions, sentiments, reflexions, accions i universos molt diferents. Sabem que a qui li agrada llegir gaudeix amb tot aquest nodriment intel·lectual i espiritual, però no sempre és fàcil trobar el camí per endinsar-s’hi.

Projecte Més enllà i més endins

El projecte se sustenta damunt de dos grans pilars, que són indestriables entre ells i que aporten a l’infant la visió completa del món de la literatura. Són els següents:

Apropar la literatura des de la creació com a generadora de noves realitats, font de referents i coneixement, per tal que explorin el món de les idees, es facin preguntes a si mateixos i ampliïn la perspectiva de la seva mirada. El club està conduït per escriptors (jo n’assumeixo la direcció), i s’hi inclouen sessions especials amb la presència dels autors i autores de les obres que es llegeixin.

Aportar als infants el coneixement de tot un sector professional, obrir la porta de la literatura des de tots els vessants per tal que, a més de llegir des de la creació i com a font d’idees, la literatura pugui ser vista com a professió, desvetlladora de possibles vocacions. En el projecte desenvolupat incorporarem, doncs, la presència dels actors d’aquest món com editors en paper i digital, llibreters, correctors, maquetistes, il·lustradors, distribuïdors en paper i digital, impressors i agents literaris; així com nocions de què signifiquen els drets d’autor. El ventall és molt ampli, i hi ha molts perfils de feina possibles que qui no coneix el sector no pot aspirar a realitzar. L’objectiu és que l’infant, quan tingui un llibre a les mans, sàpiga l’esforç i la quantitat de gent que hi ha al darrere treballant, i que, per damunt de tot, i en primera instància, hi ha hagut una idea, que és el motor de tot plegat, i aquest punt enllaça amb la base de l’anàlisi i debat que farem a les aules.

Objectius

1. Acostar la literatura als infants des de la posició del creador.

2. Fer-los reflexionar al voltant de les idees i de la seva importància.

3. Ajudar-los en el camí de descoberta de la literatura com a font de coneixement i de referents.

4. Mostrar-los l’experiència de llegir en grup.

5. Traçar ponts entre les situacions i reaccions que viuen els personatges amb les situacions i reaccions que viuen ells en la seva vida quotidiana.

6. Fer-los reconèixer el llenguatge com a vehicle del pensament.

7. Mostrar-los els diversos perfils de professionals que treballen al voltant d’un llibre.

8. Desvetllar-los possibles vocacions a patir de la coneixença dels oficis del sector editorial.

9. Ampliar-los el coneixement del món professional.

1a edició. Escola Giroi de la Garriga. Curs 2017-2018

 

Col·laboradors: