Curs 2017-2018

La Fundació Agustí Asensio ha portat a terme la 1a edició del projecte Club de Lectura a les Aules a l’Escola Giroi de la Garriga amb la metodologia de Més enllà i més endins© per complementar i enriquir el Pla d’Impuls a la Lectura engegat pel Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i que es duu a terme des de fa diversos anys a molts centres escolars de primària i secundària.

Han participat en el projecte 378 nens i nenes, des de P5 a 6è de primària.

Gràcies als patrocinadors del projecte i la col·laboració de les editorials s’ha fet pogut fer una cessió en préstec a cada nen i nena que ha participat en el club, perquè pogués llegir el llibre proposat, amb total llibertat i al seu ritme. També s’ha pogut convidar als autors a participar en la darrera sessió de cada nivell.

Així mateix, la direcció de l’escola i els pares i mares voluntaris també s’hi han implicat folrant els llibres. D’aquesta manera s’ha aconseguit un manteniment i una cura dels llibres que permet la continuïtat en anys lectius successius.

A P5 s’ha portat a terme la mateixa activitat amb els contes La Nana Bunilda menja malsons, de Mercè Company i Agustí Asensio i Vols ser dels Bisbís?, de Gisela Asensio i Agustí Asensio.

A educació primària s’han llegit les obres següents i s’ha comptat amb la visita dels autors i les autores:

1r primària El petó de l’Antonieta, de Gemma Armengol. Editorial Animallibres.

2n primària Les dents del lleó, de Mercè Company. Editorial Bruño.

3r primària El Maure i el follet Cacagroga, de Gisela Asensio. Editorial Barcanova.

4t primària La reina calba, de Mercè Company. Editorial Cruïlla.

5è primària La bicicleta es mia, de Carlos Peramo. Editorial Santillana.

6è primària María Tortazos, de Carlos Peramo. Editorial Anaya.

Conclusions

El projecte ha assolit els objectius establerts, amb el plus afegit de la responsabilitat, el compromís i la serietat dels alumnes participants.

La implicació dels diferents agents (equip directiu, claustre de mestres, escriptors/res convidats) ha estat decisiu per assegurar que les sessions previstes es duien a terme tal com era necessari, i per completar el projecte.

El seu desenvolupament i les valoracions de les mestres ha mostrat que té marge de millora pel que fa a la duració de les sessions per tal d’evitar la dispersió en els més petits.

L’interès manifestat per la gran majoria dels nens i nenes per a continuar el pròxim curs, així com la petició d’una llista de quins altres llibres poden ara llegir, és la mostra que els ha deixat empremta i ens orienta clarament cap a planificar la 2a edició, per al proper curs lectiu 2018-2019.

Sessió a 1r de primària amb l’escriptora Gemma Armengol


Sessió a 4t de primària amb l’escriptora Mercè Company


Sessió a 6è de primària amb l’escriptor Carlos Peramo