2002. Creació del projecte Els Mèdicis. Els Mèdicis són empreses i particulars que patrocinen els diferents projectes de la Fundació, perquè tenen la voluntat de donar suport a la cultura i gaudeixen de les diverses expressions artístiques.