1998-2003 Configuració d’un grup format per escriptors i filòlegs. Estudi i desenvolupament d’un sistema d’aprenentatge de la llengua que en redueix considerablement les dificultats per al seu ús.