1998 Redacció consensuada del mètode d’escriptura Aula de Lletres, Escola de les Arts Escrites®.