Els projectes endegats des de la Fundació Agustí Asensio, fidels als seus objectius fundacionals, s’articulen dins d’àmbits creatius com són l’escriptura, les arts escèniques, la fotografia, la il·lustració, la lectura i la investigació. Les activitats que vehiculen aquests projectes són diverses i de naturalesa variada així com els col·lectius a qui van dirigides.