Presentació

El projecte Teatre i Vida® té com a objectiu comú la detecció de situacions problemàtiques, entendre perquè es produeixen i com prevenir-les.

Teatre i Vida® s’articula entorn de tres conceptes:

El marc físic: el llenguatge teatral (des dels debats de les idees a la posada en escena i representació).

El marc de participació: l’acompanyament i el mestratge vers els participants fins a la concreció de les seves idees, inquietuds i preocupacions.

El marc referencial: l’aportació de referents culturals (històrics, antropològics, ètics, literaris, musicals i artístics) per nodrir les seves idees, contrastar-les i ampliar-los perspectives.

Les temàtiques a tractar són les relacions abusives i les addiccions. També es poden tractar altres temàtiques que siguin considerades rellevants per a la part demandant.

Objectius generals

1 Despertar els participants a la consciència que la realitat és múltiple, que es pot contemplar, entendre i explicar canviant el punt d’enfocament.

2 Fer-los coneixedors que són hereus d’una cultura mil·lenària que els aporta referents i experiències; nutrients imprescindibles per a la seva capacitat de reflexió i de presa de decisions.

3 Fer-los conscients que la nostra condició humana ens condiciona però tenim la informació i la capacitat per poder-la manejar de manera satisfactòria.

Metodologia

La metodologia és la pròpia de Teatre i Vida®.

Se sintetitza en:

– Conèixer i fer aflorar les capacitats, habilitats i preferències personals dels participants.

– El mestratge és portat a terme per professionals dels àmbits que hi intervenen.

– No jutjar ni desqualificar els participants per les seves idees i les experiències que expliquin.

– El tracte amb els participants és el propi de l’entorn teatral, i el to, vocabulari i interpel·lacions és adequat a les seves edats. No són considerats alumnes, sinó participants en un muntatge teatral del qual n’han d’aprendre els requeriments.

– Assolir l’objectiu establert i acceptat per tots, a través del rigor i el compromís de l’àmbit professional.

Disseny i planificació

El disseny i la planificació del projecte es porta a terme conjuntament entre l’administració, entitat, institució, centre d’educació secundària o batxillerat que el demanda, i la Fundació Agustí Asensio.