Patronat fundador (1998) 

La Fundació Agustí Asensio es crea l’any 1997 amb la voluntat de col·laborar amb la societat treballant per la paraula, la comunicació i la creació. Es constitueix el 6 d’abril de 1998. En són patrones fundadores Gisela Asensio, Mercè Company i Pilar Ruiz Tarragó. La presidenta del primer patronat és Mercè Company, la vicepresidenta és Pilar Ruiz Tarragó, el secretari és Pere-Lluís Font i els vocals són Gisela Asensio, Enriqueta Eugènia  Company i Josep-Enric Font.

Patronat actual (2017)

Presidenta: Mercè Company

Vicepresident: Carles Peramo

Secretària: Nona Asensio

Vocals: Jordi Barbudo, Glòria Mitjans i Cèlia Costa

Gestió de la Fundació

Directora executiva: Eva Fernàndez

Directora de projectes: Gisela Asensio

Objectius fundacionals i finalitats

1. Constitueix l’objectiu de la Fundació:
Treballar per la PARAULA, LA COMUNICACIÓ I LA CREACIÓ.

i les finalitats:

I) Treballar per la PARAULA com a unitat bàsica de comunicació.

II) Establir acords entre els àmbits nacionals i internacionals que també treballin per la PARAULA.

III) Crear la infraestructura necessària perquè la relació que menciona en el punt anterior doni fruits en realitats que es posin al servei del ciutadà.

IV) Facilitar l’accés a la informació, la formació i al reciclatge permanent a tots els ciutadans que vulguin omplir les llacunes lingüístiques, literàries i culturals, o millorar les seves competències en aquest àmbit.

V) Col·laborar en la recuperació i difusió del nostre patrimoni cultural mil·lenària com a base per al coneixement i respecte a altres realitats culturals.

2. L’objectiu i les finalitats es duran a terme a partir dels següents programes:

I. Cursos

La Fundació signarà convenis de col·laboració amb diverses escoles per dur a terme els cursos que programi a partir de:

1. Acords amb els mitjans de comunicació
2. Acords amb entitats, institucions, col·lectius i associacions
3. Acords amb empreses
4. Formació de professorat.

II. Difusió

Per tal d’afavorir la difusió, el coneixement i la vinculació de la Paraula amb els diversos sistemes de comunicació, la Fundació crearà i tutelarà:

2.1. El Museu de la Il·lustració

2.2. Programa escoles (activitats literàries i creatives per a escolars d’educació infantil, primària i secundària).

2.3. Programa sobre llibres per ser emès per ràdio.

III. Investigació

La Fundació nomenarà un equip de lingüistes per dur a terme estudis
sobre
la Llengua i la seva aplicació literària i pràctica.

IV. Mèdicis

La Fundació treballarà per aconseguir donacions que permetin accedir als estudis que programi, a aquelles persones amb condicions i capacitats literàries o lingüístiques, però que la seva economia no els permeti fer-se càrrec del cost de les matrícules.

V. Acords

La Fundació treballarà per establir acords de col·laboració, difusió i assessorament amb entitats i institucions que vulguin incloure en els seus programes de formació, cursos de creació literària, de llengua, d’expressió escrita i oral, o de bagatge cultural. Així mateix, col·laborarà i tutelarà la creació d’Escoles de Lletres a tot el territori de l’Estat Espanyol.

VI. Serveis generals

La Fundació procurarà per disposar d’espais propis o en règim de col·laboració, on efectuar les activitats que els programes generen, per als seus membres, socis i alumnes adscrits al Programa de Cursos.